WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand. 

NIEUWS

Kamervragen naar aanleiding van uitlatingen Teeven in De Groene

De uitspraken van Fred Teeven in De Groene Amsterdammer (zie het bericht van 22 mei jl. op onze website) hebben geleid tot vragen van de Tweede Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok. De Kamer wilde een reactie op de publicatie en in het verlengde daarvan duidelijkheid over de motivatie voor de bezuinigingen in de gefinancierde rechtsbijstand. Op 30 mei jl. heeft de Minister schriftelijk gereageerd. Brengt zijn reactie de gewenste duidelijkheid?

Gebruik reisgegevens door DUO in strijd met privacy

Nog steeds worden studenten geconfronteerd met uitwonendencontroles door DUO, die uitmonden in herziening en terugvordering van studiefinanciering en doorgaans ook een forse boete. Deze beslissingen gaan in bezwaar of beroep nogal eens onderuit, omdat de controles niet altijd op de juiste manier zijn uitgevoerd. De Centrale Raad van Beroep maakte korte metten met beslissingen van DUO die waren gebaseerd op huisbezoeken door onbevoegde controleurs. Hierover verscheen op 6 december 2016 een artikel op onze website. DUO onderbouwt zijn beslissingen nu ook vaak met OV-reisgegevens, bijvoorbeeld als daaruit kan worden afgeleid dat de student in een bepaalde periode hoofdzakelijk gebruik maakt van haltes in de buurt van zijn ouderlijk huis. Op 8 mei 2017 heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat het gebruik van reisgegevens strijdig is met het recht op privacy van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Hebben incassobureaus de mensenrechten ontdekt?

Intrum Justitia, een van de grootste incassobureaus, schrijft alleen nog maar lieve brieven aan wanbetalers, zo viel te lezen in de Volkskrant van 20 mei 2017. Sociale incasso noemt de directeur van Intrum Justitia deze nieuwe aanpak. Niet meer dreigen met hoge kosten en een dagvaarding, maar mensen uitnodigen om een betalingsregeling te treffen. Wat een vooruitgang! Het is te hopen dat deze werkwijze navolging zal vinden bij andere incassobureaus, want het snoeiharde innen dat we van incassobureaus kennen brengt mensen met schulden alleen maar verder in de problemen.