WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand. 

NIEUWS

Ontslagvergoeding in de lift?

Onlangs wees de Hoge Raad een spraakmakend arrest over de ontslagvergoeding van een kapster die zonder geldige reden was ontslagen. Het lijkt erop dat met dit arrest de mogelijkheden van werknemers om een hogere vergoeding te claimen dan de wettelijke transitievergoeding zijn verruimd. Dit terwijl de wetgever met het nieuwe ontslagrecht, dat per 1 juli 2015 is ingevoerd, de ontslagvergoedingen juist aan banden wilde leggen. Betekent het arrest van de Hoge Raad nu dat we weer terug gaan naar de (relatief) hoge vergoedingen uit de tijd van de kantonrechtersformule?

Kostendelersnorm en ontbreken van huurcontract: Wat te doen?

In een zaak van ons kantoor ontvingen wij onlangs een interessante uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Het ging in deze zaak om een man, die inwonend was bij iemand anders. Omdat hij geen huurcontract kon overleggen aan de gemeente kreeg hij te maken met de kostendelersnorm. Hierdoor ontving hij een veel lagere uitkering.

ACTURE BLOKKEERT TOEGANG TOT RECHTER

In 2015 wendde zich tot ons kantoor een jongeman, die ziek was geworden voor zijn werk als chauffeur. Hij onderging hiervoor behandeling bij gespecialiseerde instellingen. Omdat zijn dienstverband tijdens ziekte eindigde en zijn werkgever eigenrisicodrager was voor de Ziektewet, kreeg hij te maken met het re-integratiebedrijf Acture. Acture is één van de grootste private uitvoerders van de Ziektewet in Nederland.