WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand. 

NIEUWS

Wet langdurige zorg (Wlz) of ambulante ondersteuning (Wmo)?

In de praktijk hebben wij als kantoor gemerkt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd op het moment dat zij zorg nodig hebben. Dit leidt tot bijzonder veel problemen voor de direct betrokkenen. Het zou de taak moeten zijn van de overheid om mensen adequaat te informeren, maar helaas schieten gemeenten vaak tekort in hun informatieplicht.  

Uitgevallen als gevolg van een beroepsziekte of beroepsongeval?

De WIA en de Ziektewet zijn strijdig met ILO-Verdrag 121!

Deze problematiek zal op 21 november 2017 behandeld worden door de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam. Nader bericht volgt! 

Kan je met een vast woonadres een briefadres krijgen van de gemeente?

Tot ons kantoor wendde zich een man, die op enig moment failliet is verklaard en op straat kwam te staan. Omdat hij geen woning meer had, ving zijn broer hem op in zijn woning. De gemeente Amsterdam stelde vervolgens vast dat hij een gezamenlijke huishouding voerde met zijn broer. Om deze reden werd zijn aanvraag om een bijstandsuitkering afgewezen en kon hij twee jaar lang geen uitkering aanvragen op het adres van zijn broer.