WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand. 

NIEUWS

DUO mag reisgegevens van studenten opvragen

In het kader van uitwonendencontroles vraagt DUO met regelmaat de OV-reisgegevens van studenten op. Als daaruit kan worden afgeleid dat een student in een bepaalde periode hoofdzakelijk gebruik maakt van haltes in de buurt van zijn ouderlijk huis, dan is dat voor DUO een aanwijzing dat de betreffende student bij zijn ouders woont en dus niet uitwonend is. Op 1 juni 2017 besprak ik in onze nieuwsrubriek een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, die het gebruik van reisgegevens strijdig achtte met het recht op privacy van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Inmiddels is deze uitspraak overruled door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, het hoogste gerechtscollege in dit soort zaken. Op 5 februari 2018 oordeelde de Centrale Raad dat het opvragen van reisgegevens van studenten bij controles is toegestaan.

Advocatenwissel

Eind 2017 heeft Denis De Ploeg Advokatenkollektief Oost verlaten na vele jaren van prettige samenwerking. In zijn plaats is Dirk Numan gekomen, die sinds 1 januari 2018 als advocaat aan ons kantoor is verbonden.

Wet langdurige zorg (Wlz) of ambulante ondersteuning (Wmo)?

In de praktijk hebben wij als kantoor gemerkt dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd op het moment dat zij zorg nodig hebben. Dit leidt tot bijzonder veel problemen voor de direct betrokkenen. Het zou de taak moeten zijn van de overheid om mensen adequaat te informeren, maar helaas schieten gemeenten vaak tekort in hun informatieplicht.