Medezeggenschapsrecht

Het medezeggenschapsrecht is bedoeld om werknemers invloed te geven bij het bepalen van het beleid van de onderneming (organisatie) waar zij werkzaam zijn.  

Dit recht is met name geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Voor ondernemingsraden is het niet altijd eenvoudig om op juiste wijze inhoud te geven aan de hen gegeven taken en bevoegdheden. Het gaat  veelal om complexe  materie en het tijdig inwinnen van  juridisch advies kan van belang zijn om problemen te voorkomen.

U kunt bij Mr. Marleen van Geffen en mr. Denis de Ploeg terecht voor zaken op het terrein van medezeggenschapsrecht. Zij adviseren ondernemingsraden over de hen toebedeelde rechten om betrokken te worden bij het beleid van de onderneming (organisatie), zoals het recht op informatie, overleg en advies, alsmede het recht van instemming met bepaalde besluiten of regelingen die belangrijke gevolgen hebben voor werknemers. Ook kunnen zij meedenken over de rol van de ondernemingsraad binnen de organisatie.

Heeft u vragen? Aarzel niet en neem gerust contact op met één van onze advocaten voor een afspraak.  

Medezeggenschapsrecht