De heer mr Dirk Numan

Personen-en familierecht en huurrecht

Dirk Numan heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is sinds 2005 werkzaam als advocaat.

Vanaf 2005 is hij als zelfstandig advocaat werkzaam in Amsterdam. Hij heeft sinds 2005 ruime ervaring opgedaan in de algemene rechtspraktijk. In de loop der jaren heeft hij zich met name gespecialiseerd in het personen- en familierecht.

Na 12 jaar gewerkt te hebben binnen een samenwerkingsverband van 4 advocaten heeft Dirk Numan zich met ingang van 2018 aangesloten bij Advokatenkollektief Oost.

In het familierecht in het algemeen en dan met name in het geval van echtscheidingen komen de belangen van de kinderen helaas nog te vaak in het gedrang. Dirk Numan vindt het dan ook van groot belang dat de belangen van kinderen voorop worden gesteld. Mediation kan hiertoe een goede bijdrage leveren en is dan ook voor een aantal mensen een goede manier om een oplossing te vinden voor de kwesties die partijen verdeeld houden. 

Als partijen echter het gevoel hebben dat hun belangen zover uit elkaar liggen dat zij ieder een eigen advocaat nodig hebben betekent dit niet altijd dat de geschillen dan meteen zullen escaleren of dat er een vechtscheiding zal ontstaan. Dirk Numan doet altijd zijn uiterste best om dit te voorkomen. Een vechtscheiding kent immers slechts verliezers en heeft met name grote impact op de vaak minderjarige kinderen. Hij streeft daarom altijd in eerste instantie naar een oplossing  in overleg met de advocaat en de betrokken partijen. In sommige gevallen is een oplossing in goed overleg helaas niet mogelijk. In dat geval zal Dirk Numan uw belangen in de rechtbank behartigen en zal er worden overgegaan tot het voeren van een procedure.

Dirk Numan heeft in de afgelopen 13 jaar veel ervaring opgedaan in het voeren van procedures met betrekking tot echtscheiding, gezag over de kinderen, erkenning, omgang, alimentatie en afstammingskwesties.

Zelf omschrijft hij zijn manier van werken als informeel, zorgvuldig en oplossingsgericht.

Dirk Numan is lid van de Werkgroep Personen & Familierecht van de VSAN.