WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

WEGENS HET CORONAVIRUS WORDEN DE CLIËNTCONTACTEN ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT. DAT BETEKENT DAT ALLEEN EEN AFSPRAAK KAN WORDEN GEMAAKT ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN. WIJ ZULLEN PROBEREN OM ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH AF TE HANDELEN. OOK VRAGEN WIJ U OM PAPIEREN, DIE U WILT AFGEVEN, IN DE BRIEVENBUS TE DEPONEREN. 

 

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand.

 

NIEUWS

Permanent verblijf mogelijk voor Chavez-ouders met Nederlands kind

Op 7 september 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan voor buitenlandse (niet-EU) ouders met een Nederlands kind. Deze zaak is door ons kantoor aangebracht. Het Hof heeft bepaald dat deze ouders na vijf jaar in Nederland voor hun kind gezorgd te hebben recht kunnen hebben op een verblijfsrecht als langdurig ingezetene van de Europese Unie als zij voldoende inkomen hebben en zijn ingeburgerd. Het standpunt van de IND dat het verblijfsrecht van deze ouders tijdelijk is en zij daarom geen permanent verblijfsrecht kunnen krijgen, veegde het Hof van Justitie van tafel. 

Overschrijding inburgeringstermijn en geen kwijtschelding lening

Op 6 april 2022 heeft de Raad van State (hierna: de Afdeling) een opmerkelijke uitspraak (ECLI:NL:RVS:2022:1017) gedaan in een zaak van een Syrische vluchteling, die te laat was ingeburgerd. Wat is er bijzonder aan deze zaak?

Niet volgen stappenplan CRVB en hoogte tarieven Wmo 2015

Eind 2020 wendde een jonge vrouw zich tot ons kantoor met een zeer turbulent verleden. Zij was aangewezen op begeleiding vanuit de Wmo. Toen zij verhuisde naar een andere gemeente werd zij plotseling geconfronteerd met een reductie van uren voor begeleiding. Dit terwijl de gemeente niet goed motiveerde waarom de omvang van de indicatie overeenkwam met de (zorg)behoefte van cliënte. Ook werd niet nader gemotiveerd waarom de Wmo-tarieven van de gemeente, zoals vastgelegd in de Verordening, afdoende zouden zijn in haar specifieke geval. Haar hulpverleenster hanteerde een hoger (uur)tarief dan de gemeente.