WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

WEGENS HET CORONAVIRUS WORDEN DE CLIËNTCONTACTEN ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT. DAT BETEKENT DAT ALLEEN EEN AFSPRAAK KAN WORDEN GEMAAKT ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN. WIJ ZULLEN PROBEREN OM ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH AF TE HANDELEN. OOK VRAGEN WIJ U OM PAPIEREN, DIE U WILT AFGEVEN, IN DE BRIEVENBUS TE DEPONEREN. 

 

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand.

 

NIEUWS

Niet zelfstandig kunnen wonen, toch recht op een urgentieverklaring

Op 28 oktober 2020 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, geoordeeld dat een man, die niet zelfstandig kan wonen, toch recht heeft op een urgentieverklaring. Wat ging er aan deze uitspraak vooraf?

De gemeente Amsterdam hanteert te lage Wmo-tarieven

Op 20 februari 2020 heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente Amsterdam onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Wmo-tarieven, die het hanteert voor ambulante ondersteuning en dagbesteding, toereikend zijn voor een cliënte van ons kantoor. Wat speelde er in deze zaak?

Belastingtoeslagen terugbetalen?

Heeft u één of meer belastingtoeslagen? Dit zijn zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Heeft u teveel ontvangen, of misschien ten onrechte? Dan was het zo dat u het teveel ontvangen bedrag altijd volledig moest terugbetalen aan de belastingdienst. Soms kon een persoonlijke betalingsregeling worden getroffen waardoor u nog voldoende geld overhield om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. Soms verrekende de belastingdienst de schuld met een toeslag waar u wel recht op had. Jarenlang heeft de Raad van State de handelwijze van de belastingdienst goedgekeurd en werden de rechtszaken verloren. Daarin is nu verandering gekomen.