WELKOM BIJ
ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

ENTER WEBSITE

ADVOKATENKOLLEKTIEF OOST

WEGENS HET CORONAVIRUS WORDEN DE CLIËNTCONTACTEN ZOVEEL MOGELIJK BEPERKT. DAT BETEKENT DAT ALLEEN EEN AFSPRAAK KAN WORDEN GEMAAKT ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN. WIJ ZULLEN PROBEREN OM ZOVEEL MOGELIJK TELEFONISCH AF TE HANDELEN. OOK VRAGEN WIJ U OM PAPIEREN, DIE U WILT AFGEVEN, IN DE BRIEVENBUS TE DEPONEREN. 

 

Ons kantoor is opgericht in 1979 vanuit de sociale rechtshulp. De naam herinnert nog aan die jaren en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Amsterdam en omstreken, waar wij graag aan vasthouden. Door onze jarenlange ervaring hebben we  een bijzondere deskundigheid opgebouwd op de rechtsgebieden waarin wij rechtsbijstand verlenen.  Dat u op de deskundigheid van onze advocaten moet kunnen vertrouwen, spreekt voor zich. Maar net zo belangrijk is dat u het advies en de rechtsbijstand van een advocaat kunt betalen. Toegang tot het recht is tenslotte een groot goed.  In onze visie vervult de advocaat hierbij een bijzondere maatschappelijke  rol. Dus bij ons geen marmeren entree en dure vergaderzalen, maar wel een persoonlijke op uw probleem toegesneden aanpak door een advocaat, die hart heeft voor uw zaak en zorgt voor goede en betaalbare rechtsbijstand.

 

NIEUWS

CRvB gaat om in zaken over voorschotten en eigendomsrecht

De CRvB heeft op 24 november 2022 in één van mijn zaken een belangwekkende uitspraak (ECLI:NL:CRVB:2022:2565) gedaan over voorschotten en beschermd eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 

Ellen Gelok wint de Tomas Weteringsprijs !

Op 13 oktober 2022 vond er een symposium plaats van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten. Aan het eind van dat symposium werd de Tomas Weteringprijs uitgereikt aan Ellen Gelok, die tezamen met twee anderen was genomineerd voor de prijs. 

 

Permanent verblijf mogelijk voor Chavez-ouders met Nederlands kind

Op 7 september 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan voor buitenlandse (niet-EU) ouders met een Nederlands kind. Deze zaak is door ons kantoor aangebracht. Het Hof heeft bepaald dat deze ouders na vijf jaar in Nederland voor hun kind gezorgd te hebben recht kunnen hebben op een verblijfsrecht als langdurig ingezetene van de Europese Unie als zij voldoende inkomen hebben en zijn ingeburgerd. Het standpunt van de IND dat het verblijfsrecht van deze ouders tijdelijk is en zij daarom geen permanent verblijfsrecht kunnen krijgen, veegde het Hof van Justitie van tafel.