De heer mr Thomas Vetter

Sociaal zekerheidsrecht, sociale zekerheidsfraude, sociale voorzieningen, opvang- en urgentiezaken en mensenrechten.

Thomas Vetter is sinds 2004 verbonden aan het Advokatenkollektief. In zijn beginjaren hield hij zich bezig met het strafrecht en het arbeidsrecht. Maar vanwege de groei van zijn bestuursrechtpraktijk is Thomas zich uitsluitend gaan toeleggen op zaken tegen de overheid. Hij houdt zich bezig met zaken op het gebied van de sociale zekerheid (PW, WIA, Wajong, ZW, AOW, WMO, WLZ, etc.). Ook behandelt hij meer zaken op het gebied van bestuursrechtelijke boetes, maatschappelijke opvang, urgentieverklaringen, Brp, verklaring omtrent gedrag, studiefinanciering, rijvaardigheid, onrechtmatig overheidshandelen en algemeen bestuursrecht. Je kunt Thomas tevens inschakelen als je een geschil hebt met je rechtsbijstandverzekeraar over de haalbaarheid van een (bestuurs)zaak of als je de zaak overgedragen wilt hebben. In dat geval wordt Thomas betaald door de rechtsbijstandverzekeraar.

Thomas procedeert veel tegen de overheid en ziet het als zijn taak om mensen, die tegen een bureaucratische muur oplopen, bij te staan in soms lange en ingewikkelde procedures. Het procederen bij de Centrale Raad van Beroep en bij de Raad van State komt dan ook veelvuldig voor in zijn praktijk.

Thomas Vetter komt al méér dan een decennium op voor de rechten van de burger met een laag inkomen en heeft met zijn pleidooien regelmatig in principiële zaken voet aan de grond gevonden. 

Thomas is lid van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: sociale voorzieningen, volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 

Email: tvetter@akoost.nl