Mevrouw mr Caroline Forder

Sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen. Identiteit en correcties in de basisregistratie personen. Personen- en familierecht. Inburgeringszaken. Gegevensbescherming.

Op 1 januari 2022 voegde Caroline Forder zich bij Advokatenkollektief Oost. Voorheen werkte zij in samenwerking met Hamerslag & Van Haren advocaten. Ze is gespecialiseerd in personen- en familierecht en behandelt echtscheidingszaken, zaken over gezag, omgang, ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, adoptie en voogdij, afstamming en correctie van akten van de burgerlijke stand. Ze heeft vele ervaring met familiezaken die te maken hebben met migratie. 

Ook zaken over intrekking en terugvorderingen van uitkeringen en toeslagen horen bij haar praktijk. Denk aan een Participatiewet-uitkering van de gemeente of een Ziektewet, Werklosheidswet of WIA-uitkering van UWV of een zaak over het recht op kinderbijslag bij de Sociale Verzekeringsbank. Ze doet regelmatig zaken tegen de Belastingdienst Toeslagen. Ze heeft expertise op het gebied van internationale sociale zekerheidsrecht. Dat zijn zaken waar het niet zeker is aan welk land een persoon is verbonden voor haar of zijn sociale zekerheidsrechten. Zij doet ook zaken onder de Wet maatschappelijke opvang en ook urgentie.

Ze behandelt ook andere bestuursrechtelijke zaken zoals de zaken over inburgeringsverplichtingen en de basisregistratie personen. En zij behandelt zaken over de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanuit het perspectief van de burger.

Caroline Forder is een wetenschapper. Sinds 2006 is ze de medewerker personen- en familierecht van het Nederlands Juristenblad. In dat blad publiceert ze regelmatig. Sinds 2010 is zij bijzonder hoogleraar in de rechten van het kind aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voorheen was ze bijzonder hoogleraar Europees Familierecht aan de Universiteit Maastricht.

Ze staat geregistreerd bij de Orde van Advocaten voor de rechtsgebieden personen- en familierecht en sociale zekerheidsrecht. Op deze rechtsgebieden behaalt zij jaarlijks minimaal 10 opleidingspunten.