Mevrouw mr Heidi Lichteveld

Migratierecht, personen- en familierecht en echtscheidingsbemiddeling

Sinds 1994 is Heidi Lichteveld advocaat bij Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in het migratierecht en familierecht. 

Van 2001 tot 2003 was zij werkzaam in Phnom Penh als juridisch adviseur bij Legal Aid of Cambodia. In 2010 volgde zij een opleiding tot register- en familiemediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Heidi Lichteveld begeleidt als MfN-registermediator met name kwesties in de familiesfeer, zoals scheidingen, geschillen over omgang en alimentatie. Een scheiding heeft grote gevolgen, zowel voor de partners zelf als voor hun kinderen. Het is daarom van belang dat de afspraken die worden gemaakt praktisch en financieel haalbaar, maar ook duurzaam zijn. Zelf omschrijft zij haar manier van werken als zorgvuldig en oplossingsgericht. Tijdens het mediationproces wordt ook aandacht besteed aan de emoties als deze een oplossing in de weg zitten. Samen met drie andere advocaat-mediators heeft zij eind 2014 het samenwerkingsverband De Mediators opgericht.  

Heidi Lichteveld behandelt veel zaken op het snijvlak van familie- en migratierecht en zaken met een internationaal karakter. Haar talenkennis (Engels, Frans en Spaans) komt hierbij goed van pas. 

Op het gebied van het migratierecht is zij gespecialiseerd in zaken waar het recht op gezinsleven, dat is gewaarborgd in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in het geding is en in kwesties waar het EU-recht een rol speelt. Ook kan zij u bijstaan in het nationaliteitsrecht, bijvoorbeeld ingeval uw naturalisatieverzoek wordt afgewezen of u uw Nederlandse nationaliteit dreigt te verliezen. 

Heidi Lichteveld is lid van de Specialisatievereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV), de Mediatorsfederatie Nederland (MFN) en van de VSAN

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: vreemdelingenrecht en personen- en familierecht (subgebieden: echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, mediation, ouderschap en erkenning). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 

Email: hlichteveld@akoost.nl