Mevrouw mr Heidi Lichteveld

Migratierecht, nationaliteitsrecht, inburgering en personen- en familierecht

Sinds 1994 is Heidi Lichteveld advocaat bij Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in het migratierecht en familierecht. 

Van 2001 tot 2003 was zij werkzaam in Phnom Penh als juridisch adviseur bij Legal Aid of Cambodia.

Heidi Lichteveld behandelt veel zaken op het snijvlak van migratie- en familierecht en zaken met een internationaal karakter. Haar talenkennis (Engels, Frans en Spaans) komt hierbij goed van pas. 

Op het gebied van het migratierecht is zij gespecialiseerd in zaken waar het recht op gezinsleven, dat is gewaarborgd in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in het geding is en in kwesties waar het EU-recht een rol speelt. Daarnaast heeft zij een speciale belangstelling voor het nationaliteitsrecht. U kunt bij haar terecht ingeval uw naturalisatie- of optieverzoek is afgewezen, als u uw Nederlandse nationaliteit dreigt te verliezen, of als u uw Nederlanderschap wilt laten vaststellen op grond van artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap door de rechtbank Den Haag. 

Daarnaast behandelt zij zaken op grond van de Wet Inburgering. 

In het familierecht heeft zij zich met name gespecialiseerd in zaken over afstamming (erkenning, ontkenning ouderschap, adoptie) en alimentatie. Zij neemt op dit moment geen nieuwe echtscheidingszaken aan en heeft haar mediationpraktijk beëindigd. 

Heidi Lichteveld is lid van de Specialisatievereniging Migratierecht Advocaten (SVMA), de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) en van de VSAN

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: vreemdelingenrecht en personen- en familierecht (subgebieden: echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, internationaal privaatrecht, ouderschap en erkenning). Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. 

 

Email: hlichteveld@akoost.nl