Mevrouw mr Heidi Lichteveld

Personen- en familierecht, echtscheidingsbemiddeling en migratierecht

Sinds 1994 is Heidi Lichteveld advocaat bij Advokatenkollektief Oost en gespecialiseerd in het familierecht en migratierecht.

Van 2001 tot 2003 was zij werkzaam in Phnom Penh als juridisch adviseur bij Legal Aid of Cambodia. In 2010 volgde zij een opleiding tot register- en familiemediator bij het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem. Heidi Lichteveld begeleidt als MfN-registermediator met name kwesties in de familiesfeer, zoals scheidingen, geschillen over omgang en alimentatie. Een scheiding heeft grote gevolgen, zowel voor de partners zelf als voor hun kinderen. Het is daarom van belang dat de afspraken die worden gemaakt praktisch en financieel haalbaar, maar ook duurzaam zijn. Zelf omschrijft zij haar manier van werken als zorgvuldig en oplossingsgericht. Tijdens het mediationproces wordt ook aandacht besteed aan de emoties als deze een oplossing in de weg zitten. Samen met drie andere advocaat-mediators heeft zij eind 2014 het samenwerkingsverband De Mediators opgericht.  

Soms lukt het niet om het geschil in overleg op te lossen of is mediation geen optie. In dat geval zal Heidi Lichteveld er alles aan doen om uw belangen in een procedure zo goed mogelijk te behartigen. 

Heidi Lichteveld behandelt veel internationale zaken op het gebied van personen- en familierecht. Haar talenkennis (Engels, Frans en Spaans) komt hierbij goed van pas. Ook behandelt zij zaken op het snijvlak van familie- en migratierecht. Een scheiding kan namelijk ook gevolgen hebben voor het verblijfsrecht in Nederland.

Op het gebied van het migratierecht is zij gespecialiseerd in zaken waar het recht op gezinsleven, dat is gewaarborgd in artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, in het geding is en in kwesties waar het EU-recht een rol speelt. Ook kan zij u bijstaan in het nationaliteitsrecht, bijvoorbeeld ingeval uw naturalisatieverzoek wordt afgewezen of uw Nederlandse nationaliteit wordt ingetrokken. 

Heidi Lichteveld is lid van de Werkgroep Personen & Familierecht van de VSAN, de Mediatorsfederatie Nederland, de Nederlandse Mediatorsvereniging en van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken.