Mevrouw mr Marleen van Geffen

Arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en studiefinanciering

Als tweedejaars rechtenstudent sloot Marleen van Geffen zich aan bij de Rechtswinkel Utrecht. De sociale rechtshulp had vanaf dat moment haar aandacht. Na haar studie volgde zij de route die vele rechtswinkeliers destijds gingen: ze werd eerst jurist bij het (toenmalige)  Buro voor Rechtshulp in Amsterdam West en eind 1991 begon zij als advocaat bij Advokatenkollektief Oost. Daar heeft zij zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.

Marleen van Geffen staat werknemers bij die zich geconfronteerd zien met ontslag, op non actiefstelling, onacceptabele arbeidsvoorwaarden, problemen rond re-integratie en loonbetaling. In tijden van hoge werkloosheid en steeds verder gaande flexibilisering van de arbeidsmarkt is behoud van baan en inkomen een groot goed. Goed advies en een goede juridische ondersteuning zijn dan van essentieel belang.

Niet voor iedereen is het mogelijk om werk te verkrijgen of werk te behouden. Wie werkloos is of arbeidsongeschikt, is voor zijn levensonderhoud aangewezen op een uitkering van het UWV, de gemeente of een andere uitkeringsinstelling. Problemen rond de uitkering zijn vaak ingrijpend en kunnen acute crisissituaties opleveren. Marleen van Geffen biedt op dit terrein eveneens deskundige rechtsbijstand. Ook (ex-)studenten met studiefinancieringsproblemen kunnen bij haar terecht.

Van belang is dat rechtzoekenden die getroffen worden in hun bestaanszekerheid krijgen waar zij recht op hebben. Maar minstens zo belangrijk is dat zij hun juridische positie kennen, zodat zij weten waar zij aan toe zijn en daar naar kunnen handelen. Marleen van Geffen zet zich er voor in dat haar cliënten hierbij de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben, waarbij zij altijd oog heeft voor de individuele wensen en behoeften.

De sociale rechtshulp is de rode draad gebleven. Marleen van Geffen staat voor het belang van goede en betaalbare rechtsbijstand voor rechtzoekenden die het niet zo breed hebben. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in haar werk als advocaat, maar ook in haar jarenlange inzet voor de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland  (zij maakte 7 jaar deel uit van het bestuur) en voorheen de Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam (waarvan zij bijna 5 jaar voorzitter was). Tevens is zij lid van de Specialistenvereniging van Sociaal Zekerheidsadvocaten (SSZ) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). Sinds maart 2019 is zij lid van de Raad van de Amsterdamse orde van advocaten met de portefeuille gefinancierde rechtsbijstand.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft zij de volgende rechtsgebieden geregistreerd: arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Email: mvgeffen@akoost.nl