Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht omvat alles dat te maken heeft met arbeidsrelaties. Het arbeidsrecht is een complex rechtsgebied en vragen op dit gebied zijn daarom niet altijd eenvoudig te beantwoorden.  Daar komt bij dat problemen op de werkvloer ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de onderlinge verhoudingen.  Door tijdige en deskundige  begeleiding kan een escalatie van een conflict op de werkvloer veelal worden voorkomen.

U kunt bij ons terecht voor advies of rechtsbijstand. Ons kantoor beschikt over gespecialiseerde kennis om u in arbeidskwesties te kunnen bijstaan. Wij kunnen samen met u onderzoeken hoe uw probleem het beste  kan worden opgelost. Wij zorgen er voor dat u snel en duidelijk  advies krijgt en staan u desgewenst  bij in de verdere contacten of onderhandelingen.  Indien het niet mogelijk mocht blijken om uw probleem in overleg op te lossen, dan staat uw advocaat u uiteraard ook bij in een procedure bij de rechter of een andere instantie, zoals het UWV.

U kunt bij ons terecht voor vragen op het gebied van (dreigend) ontslag of overplaatsing, arbeidsvoorwaarden, geschillen rondom betaling van salaris, vragen over speciale bedingen in arbeidsovereenkomsten, vraagstukken rondom ziekte en re-integratie etc.    

Als er problemen zijn op het gebied van arbeidsrecht, zorg er dan voor dat u op tijd juridisch advies inwint. Neem gerust contact op met één van onze advocaten voor informatie of advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, staan wij u ook op die basis bij.

Arbeidsrecht