Migratierecht

Ons kantoor kan u deskundig bijstaan in migratiezaken. Ons kantoor behandelt zaken op het terrein van het reguliere vreemdelingenrecht.

Daarbij moet u denken aan zaken over gezinshereniging of gezinsvorming (verblijf bij partner/echtgenoot of verblijf van of bij kinderen), voortgezet verblijf na een verblijfsvergunning die niet langer meer geldig is of die ingetrokken kan worden (bijvoorbeeld na de verbreking van de relatie wegens huiselijk geweld of wegens het recht op gezinsleven met kinderen), intrekking van een verblijfsvergunning (omdat niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan of omdat er sprake is van strafrechtelijke veroordelingen), verblijf als zelfstandig ondernemer of kunstenaar, verblijf wegens medische behandeling, verblijf op grond van het EU-recht etc.

Bij de indiening van aanvragen kunt u wel worden bijgestaan door de advocaat, maar alleen in bijzondere gevallen is dit mogelijk op grond van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een voornemen tot intrekking kunt u zich direct tot de advocaat wenden. Het is verstandig dat te doen, omdat de IND in dat stadium nog kan worden overtuigd dat de vergunning in stand moet blijven.

Heeft u een afwijzing gekregen dan kunt u zich voor een bezwaarprocedure bij de IND ook tot ons kantoor wenden. De advocaat bespreekt de zaak grondig met u en verzamelt zoveel mogelijk relevante informatie. Er wordt een goed bezwaarschrift opgesteld en ingediend en u wordt deskundig begeleid als er een hoorzitting plaatsvindt. Ook zaken in beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State worden door onze advocaten behandeld. Zij hebben daarin veel ervaring.

Verder kunt u bij ons terecht met problemen op het gebied van het nationaliteitsrecht. Ook voor problemen die voortvloeien uit migratierechtproblemen, zoals op het gebied van belastingtoeslagen en uitkeringen kunt u bij ons terecht. Ons kantoor behandelt geen asielzaken en geen vreemdelingenbewaringszaken.

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand staan wij u ook op die basis bij.

Migratierecht