Personen-, Familie & Jeugdrecht

Ons kantoor kan u deskundig bijstaan op het gebied van het personen- en familierecht.

Daarbij moet u denken aan echtscheiding, kinderalimentatie, partneralimentatie, gezagskwesties, zorgregelingen, ouderschapsplan, afstammingsrecht, adoptie, erfrecht etc.

Ook de internationaalrechtelijke kant, het zogenaamde IPR, is daarbij in veel gevallen van belang.

Wij zijn naast advocaat ook mediator. Vooral in het familierecht is het van belang om conflicten op te lossen in plaats van jarenlang te laten  voortduren.

Onze insteek is te proberen het conflict in onderling overleg op te lossen, in overleg met uw ex-partner (en diens advocaat), door middel van mediation of met behulp van een viergesprek. Wij vinden het van groot belang om u goed te informeren en te adviseren over de juridische kant, maar ook over de gang van zaken bij de rechter en last but not least: de belangen van uw kinderen.

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand staan wij u ook op die basis bij.

Personen-, Familie & Jeugdrecht