Strafrecht

Ons kantoor kan u deskundig bijstaan in strafzaken. Mr. Ellen Gelok behandelt strafzaken en neemt deel aan de strafpiketregeling. Dat betekent dat zij cliënten bijstaat vanaf het moment dat zij door de politie zijn aangehouden en worden vastgehouden voor verhoor. Als u enkel wordt uitgenodigd door de politie om op het bureau te komen voor het afleggen van een verklaring als verdachte, heeft u momenteel wel recht op een voorafgaand overleg met een advocaat, maar moet u daarvan zelf de kosten betalen. Het is mogelijk dat hierin verandering komt onder invloed van Europese rechtspraak. Als u in voorlopige hechtenis zit, probeert de advocaat deze zo spoedig mogelijk opgeheven of geschorst te krijgen.

Het Openbaar Ministerie bepaalt hoe het verder gaat met een zaak. U kunt een strafbeschikking krijgen waarin de Officier van Justitie u een boete of een werkstraf oplegt. Als u het niet eens bent met deze beschikking, kunt u binnen twee weken een verzetschrift indienen. Als de opgelegde boete minimaal € 500,- bedraagt, kan voor het verzet gesubsidieerde rechtsbijstand worden verleend. Dat betekent dat u dan een advocaat kunt inschakelen voor de indiening van het verzetschrift. Na enige tijd wordt de zaak op een zitting door een rechter behandeld. Daarvoor wordt altijd gesubsidieerde rechtsbijstand verleend, uiteraard afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

U kunt ook direct gedagvaard worden voor een zitting bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer. Het kan gaan om vermogensdelicten (bijvoorbeeld diefstal of heling), om geweldsdelicten (bijvoorbeeld mishandeling), om Opiumwetdelicten, om Verkeersdelicten, om belediging, om overtreding van een gebiedsverbod etc. Het is van groot belang dat u op die zitting bijgestaan wordt door een advocaat. De advocaat heeft van tevoren het dossier opgevraagd en bestudeerd en de zaak met u besproken. De advocaat heeft beoordeeld of er gronden zijn om de Officier van Justitie te vragen de zaak te seponeren. Als dat verzoek wordt ingewilligd, is daarmee de zaak klaar. In het geval dat de Officier van Justitie de zaak wel wil doorzetten, heeft de advocaat u geadviseerd over de verdediging en over welke houding u het beste kunt aannemen op de zitting.

Na de uitspraak wordt u geadviseerd om al dan niet hoger beroep in te stellen. Ook bij het Gerechtshof wordt u deskundig door onze advocaten bijgestaan. Wordt u een Verklaring Omtrent het Gedrag geweigerd vanwege een strafrechtelijke veroordeling uit het verleden, dan kunt u bij ons terecht voor het voeren van een bezwaarprocedure en als het nodig is een beroepsprocedure. In bijzondere gevallen kunt u voor het indienen van een gratieverzoek gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen. U kunt zich ook daarvoor tot ons kantoor wenden.

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met mr. Ellen Gelok voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, staat zij u ook op die basis bij.

Strafrecht