Studiefinanciering

De afgelopen jaren is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) steeds strenger gaan controleren of studenten terecht een uitwonendenbeurs ontvangen. Vele studenten worden geconfronteerd  met huisbezoeken door medewerkers van DUO. Bij geconstateerde fraude zal naast terugvordering van de studiefinanciering  tevens een boete worden opgelegd, die fors kan oplopen. De huisbezoeken kunnen op gespannen voet staan met het recht op privacy, zoals verankerd in artikel 8 van het EVRM. De aldus verkregen informatie is ook niet altijd voldoende om een intrekking en terugvordering van studiefinanciering te kunnen rechtvaardigen. Het is dan zaak om tijdig bezwaar te maken tegen de beslissing van DUO.

Deze problematiek zal over een aantal jaar niet meer spelen, want per 1 september 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor HBO-ers en universitair studenten. Wie per 1 september 2015 is begonnen met een bacheloropleiding of masteropleiding kan een studievoorschot aanvragen. Het maakt voor de hoogte van het studievoorschot niet uit of je uit- of thuiswonend bent. Studeren is daarmee een stuk duurder geworden, want het studievoorschot is een lening met een verplichte aflosfase van 35 jaar.

Als een van de weinige kantoren in Nederland heeft het Advokatenkollektief Oost een specialist in huis op het gebied van studiefinanciering. Als u het niet eens bent met de hoogte, de intrekking of de verlaging  van de studiefinanciering, dan kunt u bij ons terecht voor het maken van bezwaar of voor het instellen van beroep.

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand staan wij u ook op die basis bij.

Studiefinanciering