WSNP

Sinds het uitbreken van de crisis hebben steeds meer burgers schulden. Toch wordt het steeds moeilijker om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

Als een van de weinige kantoren in Nederland beschikt ons kantoor over specialisten, die u kunnen bijstaan op het gebied van de WSNP. Zij kunnen voor u in beroep komen tegen beschikkingen van de rechtbank, waarin is bepaald dat u niet wordt toegelaten tot de WSNP. Ook kunnen zij verweer voeren tegen een tussentijdse beëindiging van de WSNP. Omdat de belangen van burgers hierbij groot zijn, en de procedures ingewikkeld, dient u op tijd gedegen juridisch advies in te winnen.  

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand staan wij u ook op die basis bij.

WSNP