Betaalt de overheid tegenwoordig de kinderalimentatie?

Snel duidelijkheid over kindgebonden budget en kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 heeft de overheid een aantal  belangrijke - met name fiscale - wijzigingen doorgevoerd. De fiscale aftrek van de kinderalimentatie en de alleenstaande ouderkorting is afgeschaft. Daarvoor in de plaats is er een zogenaamde  alleenstaande ouderkop gekomen boven op het kindgebonden budget (KGB) van maximaal € 3.050,- per jaar.

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie en kunnen een reden zijn om de vastgestelde kinderalimentatie te wijzigen.

Bij het vaststellen van kinderalimentatie moet eerst de behoefte van een kind worden berekend. De Expertgroep alimentatienormen beveelt momenteel aan om het KGB  inclusief de alleenstaande ouderkop volledig in mindering te brengen op de behoefte van het kind.

Dit leidt ertoe dat de behoefte van een kind in een groot aantal gevallen lager zal zijn dan voorheen. Bij mensen met lagere inkomens leidt het er zelfs toe dat door het KGB inclusief de alleenstaande ouderkop geheel wordt voorzien in de behoefte van een kind, zodat de niet verzorgende ouder helemaal geen alimentatie meer behoeft te betalen. Niet de ouder maar de overheid betaalt in deze situatie dan het grootste deel van de kosten van het kind.

Van allerlei kanten is kritiek gekomen op deze aanbeveling van de Expertgroep. Ook zijn er een aantal rechters - in  Den Haag en Haarlem - die de aanbeveling buiten toepassing hebben gelaten.  Deze rechters hebben het KGB inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering gebracht op de behoefte maar rekening hiermee gehouden door het KGB inclusief de alleenstaande ouderkop in aanmerking te nemen bij het vaststellen van de draagkracht van de verzorgende ouder.

Een en ander heeft in de praktijk geleid tot onduidelijkheid en rechtsongelijkheid. Om hier een einde aan te maken zijn door het Hof Den Haag prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. 

Op 4 september jl. heeft advocaat-generaal  Hammerstein de Hoge Raad geadviseerd om te bepalen dat het KGB inclusief de alleenstaande ouderkop niet in mindering komt op de behoefte van een kind maar dat het wordt opgeteld bij het inkomen van de verzorgende ouder bij het bepalen van diens draagkracht.

De vraag blijft: Wat gaat de Hoge Raad doen? We zullen het naar verwachting binnen enkele weken horen. In lopende procedures over kinderalimentatie kan het de moeite waard zijn om de rechter te vragen de beslissing uit te stellen totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan. Dit om te voorkomen dat u straks opnieuw naar de rechter moet als de Hoge Raad de huidige systematiek verandert.

Ingrid Feddema