Chavez-verblijfsrecht: naturalisatie of onbepaalde tijd mogelijk?

U heeft niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een land van de Europese Unie en u zorgt voor een Nederlands minderjarig kind? Dan heeft u misschien een EU-verblijfsdocument gekregen. Dit verblijfsrecht wordt ook wel Chavez-verblijfsrecht genoemd, naar een uitspraak van het Hof van Justitie EU.

Het verblijfsrecht wordt aan de ouder gegeven omdat het Nederlandse kind een burger van de Unie is, en dit kind niet zonder zijn vader/moeder in Nederland of in een ander land van de Europese Unie kan wonen.

De IND stelt zich op het standpunt dat het Chavez-verblijfsrecht tijdelijk is en vervalt als het Nederlandse kind 18 jaar wordt. Het is niet mogelijk om met dit verblijfsrecht na 5 jaar te naturaliseren tot Nederlander. Op dit moment lijkt het ook niet mogelijk om een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (onbepaalde tijd) te krijgen. Dit komt omdat de IND het Chavez-verblijfsrecht als een afgeleid en tijdelijk verblijfsrecht beschouwt.

Het is nog maar de vraag of de IND daarin gelijk heeft. Over de vraag of je met een Chavez-verblijfsrecht al dan niet recht hebt op een EU-vergunning voor langdurig ingezetenen heeft de rechtbank Amsterdam op 24 november 2020 vragen gesteld aan het Hof van Justitie EU (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:11785). Als het Hof van Justitie oordeelt dat het Chavez-verblijfsrecht niet tijdelijk van aard is dan kan wel een EU-langdurig ingezetene verblijfsvergunning worden aangevraagd, als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. De voorwaarden zijn dat er sprake moet zijn van tenminste vijf jaren verblijf op grond van een verblijfsrecht, van duurzaam beschikken over voldoende middelen van bestaan en dat het inburgeringsdiploma behaald moet zijn. Deze vergunning is voor onbepaalde tijd en niet van enige voorwaarde afhankelijk. Met deze vergunning kan ook genaturaliseerd worden tot Nederlander.

De Raad van State heeft de IND wel gelijk gegeven als het gaat over naturalisatie. Volgens de Raad van State is het Chavez-verblijfsrecht tijdelijk van aard en kun je er daarom niet mee naturaliseren. In de uitspraak van 24 februari 2021 (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2021:395) heeft de Raad van State zelfs al bepaald dat je niet met een Chavez-verblijfsrecht kunt naturaliseren als het Hof van Justitie EU zou vinden dat het Chavez-verblijfsrecht niet tijdelijk van aard is.

Als u een Chavez-verblijfsrecht heeft is het van groot belang dat u probeert een ander verblijfsrecht te krijgen waarmee u wel in aanmerking kunt komen voor een zelfstandige en onafhankelijke verblijfsvergunning of voor het Nederlanderschap. Anders kan uw verblijfsrecht vervallen als uw kind 18 jaar wordt.

Als u samenwoont met een partner kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning bij uw partner. Bent u alleenstaande ouder en is uw kind gebonden aan Nederland, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinsleven met uw kind op grond van artikel 8 EVRM.

Heeft u al langer dan vijf jaar een Chavez-verblijfsrecht, heeft u voldoende inkomen en heeft u het inburgeringsdiploma behaald, dan is het aan te raden om nu een aanvraag voor een EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene in te dienen. Als het Hof van Justitie EU op de vragen van de rechtbank Amsterdam antwoordt dat het Chavez-verblijfsrecht niet tijdelijk van aard is, dan zult u alsnog die vergunning kunnen krijgen.

Het behaald hebben van het inburgeringsdiploma is zeer belangrijk om verdere stappen te kunnen nemen.

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand kan ons kantoor u helpen bij een bezwaarprocedure als uw aanvraag is afgewezen. Begeleiding bij de aanvraag is niet mogelijk op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u daarbij wel begeleiding wil, moet u daarvoor de kosten zelf betalen.

Ellen Gelok