Ellen Gelok wint de Tomas Weteringsprijs !

Op 13 oktober 2022 vond er een symposium plaats van de Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten. Aan het eind van dat symposium werd de Tomas Weteringprijs uitgereikt aan Ellen Gelok, die tezamen met twee anderen was genomineerd voor de prijs. 


In het Tijdschrift Asiel & Migrantenrecht is het volgende geschreven over de uitreiking:


"Het publiek koos van de genomineerden Ellen Gelok, vanwege haar bevlogen en hoogstaand werk. Zij werkt vanuit het Amsterdamse Advokatenkollektief Oost aan zeer ingrijpende zaken in het regulier vreemdelingenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Niet verwonderlijk is dat zij een expert is op het scheidsvlak, de koppelingszaken. Lang voordat de toeslagaffaire aan het licht kwam, werkte zij dikke processtukken consciëntieus uit om in zuiver juridische betogen aandacht te vragen voor de klemmende gevolgen. Op 7 september jl. forceerde Ellen Gelok met haar kantoorgenoot Heidi Lichteveld een doorbraak door het Hof van Justitie van de Europese Unie vast te laten stellen dat ouders van Nederlandse kinderen het recht kunnen verkrijgen op permanent verblijf." 


Wij zijn ontzettend trots op onze collega Ellen Gelok en wij feliciteren haar met deze mooie prijs. 

Advokatenkollektief Oost