Inhouding vakantiegeld op uitkering in strijd met de wet

Onlangs hebben alle bijstandsgerechtigden van Amsterdam de uitkeringsspecificatie van de maand mei ontvangen. Daarop is onder meer vermeld de uitbetaling van het vakantiegeld. Wij zien echter in de praktijk dat de gemeente in veel gevallen het vakantiegeld ten onrechte heeft ingehouden op de uitkering.

In het arrest van 31 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3068) heeft de Hoge Raad overwogen dat de jaarlijkse uitbetaling van het vakantiegeld geheel voor beslag vatbaar is indien het maandelijkse inkomen in de maanden waarin het vakantiegeld werd opgebouwd, steeds boven de beslagvrije voet uitkwam. Indien het maandelijkse inkomen in die maanden steeds beneden de beslagvrije voet is gebleven, hetgeen bij veel bijstandsgerechtigden het geval is, is het vakantiegeld slechts voor beslag vatbaar voor zover het als maandelijkse aanspraak tezamen met het daadwerkelijk in die maanden genoten inkomen zou zijn uitgekomen boven de beslagvrije voet in die maanden, telkens per maand beoordeeld.

Met andere woorden: als iemand maandelijks steeds onder de beslagvrije voet heeft geleefd, dan mag zijn vakantiegeld niet worden ingehouden door de gemeente Amsterdam. En wij zien in de praktijk dat dit wel gebeurt.

Kortom, zorg ervoor dat u binnen zes weken na ontvangst van de uitkeringsspecificatie van mei bezwaar hiertegen maakt. Een uitkeringsspecificatie is namelijk een appellabel besluit, waartegen u bezwaar kunt maken. Dan heeft u tijdens de zomermaanden iets meer geld te besteden. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mr M.H.J. van Geffen, mr D. de Ploeg of mr T.A. Vetter