Permanent verblijf mogelijk voor Chavez-ouders met Nederlands kind

Op 7 september 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijke uitspraak gedaan voor buitenlandse (niet-EU) ouders met een Nederlands kind. Deze zaak is door ons kantoor aangebracht. Het Hof heeft bepaald dat deze ouders na vijf jaar in Nederland voor hun kind gezorgd te hebben recht kunnen hebben op een verblijfsrecht als langdurig ingezetene van de Europese Unie als zij voldoende inkomen hebben en zijn ingeburgerd. Het standpunt van de IND dat het verblijfsrecht van deze ouders tijdelijk is en zij daarom geen permanent verblijfsrecht kunnen krijgen, veegde het Hof van Justitie van tafel. 

In een aantal uitspraken, zoals in de zaak Ruiz Zambrano in 2011 en in de zaak Chavez-Vilchez in 2017, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat een Nederlands kind recht heeft om op te groeien in de Europese Unie, ook als de verzorgende ouder van het kind van buiten de Europese Unie komt. Als het kind afhankelijk is van die ouder en gedwongen zou worden de Europese Unie te verlaten als deze ouder geen verblijfsrecht krijgt, moet Nederland deze ouder een verblijfsdocument geven. Dit wordt ook wel het Chavez-verblijfsrecht genoemd.

Het verblijfsrecht bij een Nederlands kind is niet tijdelijk

Onze cliënte, een Ghanese vrouw, die sinds 2013 een Chavez-verblijfsrecht had in Nederland om bij haar toen elfjarige zoon te verblijven, vroeg toen haar zoon 18 jaar werd een permanente verblijfsvergunning aan op grond van de Langdurig Ingezetenen Richtlijn van de Europese Unie. De IND wees deze aanvraag af. Volgens de IND is een Chavez-verblijfsrecht  ‘’tijdelijk’’ en had deze ouder daarom geen recht had op een permanent verblijfsrecht of naturalisatie. De rechtbank Amsterdam die het beroep in deze zaak behandelde heeft aan het Hof van Justitie uitleg gevraagd over het begrip ‘’tijdelijk’’.

Het Hof van Justitie heeft nu bepaald dat het Chavez-verblijfsrecht niet ‘’tijdelijk’’ is in de zin van de Langdurig Ingezetenen Richtlijn van de Europese Unie. Het Hof legt uit dat de afhankelijkheidsverhouding tussen een kind en diens ouder zich over een aanzienlijke periode kan uitstrekken en in beginsel kan duren tot dat kind meerderjarig is, of zelfs langer wanneer sprake is van omstandigheden die dit rechtvaardigen.

Wat betekent dit voor ouders met een Chavez-verblijfsrecht?

Derdelandse ouders die minimaal vijf jaar in Nederland voor hun Nederlandse kind hebben gezorgd kunnen een permanent verblijfsrecht (verblijf als EU-langdurig ingezetene) krijgen als zij voldoende inkomen hebben en zijn ingeburgerd. Zij komen niet in aanmerking voor een permanent verblijfsrecht als zij onjuiste gegevens hebben verstrekt, een gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid of als zij niet meer in Nederland wonen.

Het is nog niet duidelijk of Chavez-ouders het Nederlanderschap kunnen aanvragen na vijf jaar. Eerder heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat Nederland zelf de regels mag bepalen over naturalisatie omdat het recht van de Europese Unie daarop niet van toepassing is. Maar het zou zomaar kunnen dat de uitspraak van het Hof van Justitie hier verandering in gaat brengen.