Red de rechtshulp

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) heeft op 15 mei 2018 het manifest "Red de rechtshulp" aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarin roept de VSAN de minister voor rechtsbescherming op om op korte termijn achterstallig onderhoud te plegen aan het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Dit om te voorkomen dat  sociaal advocaten hun werk niet meer (naar behoren) kunnen doen en de minder draagkrachtige rechtzoekenden straks geen advocaat meer kunnen vinden.

De VSAN heeft, samen met diverse andere partijen waaronder de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), de afgelopen jaren meerdere keren de noodklok geluid. Nu ligt er een –in opdracht van de vorige minister tot stand gekomen- wetenschappelijk rapport waarin klip en klaar de al jaren geuite zorgen worden bevestigd: advocaten, die werkzaam zijn in de gefinancierde rechtsbijstand, krijgen een volstrekt ontoereikende vergoeding voor de zaken die ze doen. Hierdoor haken steeds meer sociaal advocaten af. De gevolgen daarvan komen op het bordje van de rechtzoekenden, die nu al steeds vaker te horen krijgen dat hun zaak niet in behandeling kan worden genomen, omdat hij teveel tijd kost en daardoor te weinig opbrengt.

Van de minister voor rechtsbescherming mag worden verwacht dat hij actie onderneemt in plaats van achterover te leunen als hij de toegang tot het recht serieus neemt. De VSAN doet een drietal heldere aanbevelingen, waar de minister zo mee aan de slag kan.

Lees hier het manifest.