Symposium: “Europese Burgers zonder verdediging''

(Citoyens Européens sans Défense)

Juist deze burgers worden als gevolg van overheidsbezuinigingen geconfronteerd met tal van maatregelen waardoor zij in de problemen raken, terwijl de overheid aan de andere kant het recht op gefinancierde rechtsbijstand voor deze groep burgers steeds verder beperkt.  Toegang tot het recht en goede en betaalbare rechtsbijstand is juist voor hen van groot belang.  Een advocaat van ons kantoor, Denis de Ploeg, zal op dit symposium spreken. 

Voor de inhoud van het symposium zie:  www.aeud.org/file/Madrid-2015FR.pdf