Nieuws

 • Uitwonendencontrole studiefinanciering: harde aanpak DUO brengt veel

  studenten in de problemen

  De laatste tijd melden zich bij ons kantoor met enige regelmaat studenten die worden geconfronteerd met een omzetting van hun beurs van uitwonend naar thuiswonend, omdat ze volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet zouden wonen op het adres waaronder ze staan ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). De gevolgen zijn verstrekkend. Niet alleen moeten ze vaak duizenden euro’s aan studiebeurs terugbetalen, daarnaast krijgen ze ook nog een fikse boete opgelegd.

   

 • Onvoldoende waarborg juistheid verklaring bij bijstandsaanvraag

  Wie een bijstandsuitkering aanvraagt moet aantonen dat hij die nodig heeft. Daarbij is ook de woon- en leefsituatie van belang. De gemeente wil weten waar iemand woont en met wie hij woont. En als er sprake is van een medebewoner, dan wil de gemeente weten of er een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Als dat namelijk het geval is, dan is (de omvang van) het recht op bijstand afhankelijk van het inkomen van de medebewoner.

 • Symposium: “Europese Burgers zonder verdediging''

  (Citoyens Européens sans Défense)

  Op 8 mei 2015 vindt in Madrid een symposium plaats over gefinancierde rechtsbijstand in verschillende Europese landen. Dit symposium is georganiseerd door de AED (Avocats Européens Démocrates), een koepelorganisatie waarbij verschillende landelijke organisaties zijn aangesloten van advocaten die actief zijn op het gebied van de sociale rechtshulp, dat wil zeggen rechtshulp aan burgers die te weinig geld hebben om een advocaat te kunnen betalen. 

 • Slechte bewijspositie van de burger in de sociale zekerheid

  Al jarenlang loopt ons kantoor tegen een aantal bewijsproblemen in WIA-zaken. Wat hierbij het meest in het oog springt, is dat burgers met een laag inkomen moeilijker hun recht kunnen halen dan mensen met een hoog inkomen. Wie namelijk een rapport van een verzekeringsarts van tafel wil krijgen, zal vaak een medische contra expertise moeten overleggen. Een dergelijk onderzoek is kostbaar en voor veel mensen financieel niet haalbaar.

 • Participatiewet en dwangarbeid

  De burger raakt steeds verder in de verdrukking.

  Uitzending Nieuwsuur 11 maart 2015 over de Participatiewet. Handelt de gemeente Apeldoorn niet in strijd met de wet?

 • Participatiewet en overgangsrecht

  Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de WAJONG en de WSW. Met deze wet hoopt de overheid te bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.