Nieuws

  • Participatiewet en dwangarbeid

    De burger raakt steeds verder in de verdrukking.

    Uitzending Nieuwsuur 11 maart 2015 over de Participatiewet. Handelt de gemeente Apeldoorn niet in strijd met de wet?

  • Participatiewet en overgangsrecht

    Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de WAJONG en de WSW. Met deze wet hoopt de overheid te bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan.