Bijstand: compensatie Alleenstaande Ouder Kop op Kindgebonden budget

Krijgt u geen ALO-kop en heeft u bijstand?

Vanaf 1 januari 2015 is de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders gewijzigd van 90% van de gezinsnorm naar 70% van de gezinsnorm. De verlaging van de bijstand werd gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders, ook wel de ALO-kop genoemd. De alleenstaande ouder met bijstand die vervolgens de ALO-kop ontving ging er per saldo niet op achteruit.

Niet voor iedereen?

Dat geldt helaas niet voor alle alleenstaande ouders. Een probleem is ontstaan doordat het begrip “alleenstaande ouder” in de toeslagenwetgeving een andere betekenis heeft dan in de Participatiewet (voorheen Wet Werk en Bijstand). In de Participatiewet wordt naar de feitelijke situatie gekeken: woont de ouder alleen met zijn kind(eren)? In de toeslagenwetgeving wordt gekeken of iemand een toeslagpartner heeft. Een ouder die alleen met zijn kinderen woont en van wie de echtgenoot in het buitenland woont, heeft een toeslagpartner. Daarom is hij voor het kindgebonden budget geen alleenstaande ouder en heeft hij geen recht op de ALO-kop. Hetzelfde geldt voor de ouder, die met zijn kinderen en zijn echtgenoot samenwoont, maar van wie de echtgenoot niet rechtmatig in Nederland verblijft. Die ouder kreeg voorheen ook een bijstandsuitkering naar de alleenstaande oudernorm (van 90%), maar nu slechts een uitkering van 70%.

En nu?

Er is een overgangsregeling vastgesteld voor de duur van één jaar. Op grond van deze regeling werd door de gemeente gedurende één jaar nog 90% van de gezinsnorm uitbetaald. Vanaf 1 januari 2016 is de overgangsregeling geëindigd. Dit heeft tot gevolg dat alleenstaande ouders € 256,- per maand minder te besteden hebben, dit terwijl een bijstandsuitkering al geen vetpot is! Zit u in deze situatie? U kunt dan een aanvraag om bijzondere bijstand indienen bij de gemeente voor een verhoging van de uitkering vanwege het niet in aanmerking komen voor de verhoging van het kindgebonden budget. De gemeente Amsterdam heeft in een aantal gevallen bijzondere bijstand toegekend. Deze alleenstaande ouders hebben daardoor weer een inkomen van 90% van de gezinsnorm. Heeft de gemeente uw  aanvraag om bijzondere bijstand afgewezen? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Voor hulp daarbij kunt u bij ons terecht.

Ellen Gelok