Algemene Informatie

Wat mag u van ons verwachten?
Wat verwachten wij van u?

Van onze advocaten mag u uiteraard een juist juridisch advies verwachten. Onze advocaten verlenen gespecialiseerde rechtsbijstand in procedures en contacten met de wederpartij. Uw advocaat is tevens uw vertrouwenspersoon en zal uw belangen in de betreffende zaak zo goed mogelijk behartigen. Als vertrouwenspersoon is uw advocaat uiteraard verplicht tot geheimhouding. Daar staat tegenover dat uw advocaat erop moet kunnen vertrouwen dat u hem of haar tijdig en volledig informeert over alles wat van belang kan zijn voor uw zaak.

Van alle van belang zijnde stukken en brieven die de advocaat in uw zaak ontvangt of verstuurt ontvangt u zo spoedig mogelijk een kopie, zodat u op de hoogte blijft van het verloop van uw zaak. Ook andere informatie die van belang is voor uw zaak zal uw advocaat zo spoedig mogelijk na ontvangst aan u doorgeven.

Het  is belangrijk dat u bereikbaar bent voor overleg. Als u langere tijd afwezig bent, bijvoorbeeld in verband met vakantie, dient u dit tijdig aan uw advocaat door te geven. Voorts is van belang dat u uw advocaat tijdig kopieën verstrekt van alle stukken die voor uw zaak van belang kunnen zijn.

Bereikbaarheid

De advocaten zijn in principe telefonisch bereikbaar via het secretariaat. Als een advocaat niet bereikbaar is dan kunt u via het secretariaat uw boodschap achterlaten of het telefoonnummer doorgeven waarop uw advocaat u kan terugbellen. Wanneer u een advocaat persoonlijk wilt spreken dan kunt u telefonisch een afspraak maken met de advocaat zelf. Het heeft doorgaans weinig zin om langs te komen zonder afspraak, omdat uw advocaat dan geen tijd voor u heeft gereserveerd.

Als een advocaat wegens vakantie of om andere redenen langere tijd afwezig is op kantoor, zal een kantoorgenoot uw zaak tijdelijk waarnemen.

 Afgifte documenten

Voor het afgeven van documenten (liefst al gekopieerd) hoeft u geen afspraak te maken. U kunt deze deponeren in de brievenbus of (tijdens kantooruren) afgeven aan de receptie. Verzending van stukken per post, fax of e-mail is eveneens mogelijk.

 Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop uw zaak wordt afgehandeld, dan dient u deze klachten uiteraard in eerste instantie te bespreken met uw advocaat. Ons kantoor kent ook een interne klachtenprocedure. Het staat u voorts altijd vrij om een klacht in te dienen bij de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Paulus Potterstraat 18 te Amsterdam,  telefoonnummer: 020-5896039.

 Privacy

De persoonsgegevens van onze cliënten worden verwerkt in een registratiesysteem. Deze gegevens zullen uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

Openingstijden

Het kantoor is van maandag tot en met vrijdag open van 9.30 uur tot 12.45 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Houdt u er rekening mee dat wij tijdens de lunchpauze van 12.45 uur tot 13.30 uur gesloten zijn.