Mevrouw mr Ingrid Feddema

Personen- en familierecht, WSNP en arbeidsrecht

Ingrid Feddema heeft Nederlands recht (afstudeerrichtingen civiel- en strafrecht) gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 1992 werkzaam als advocaat.

Vanaf 1994 is zij als advocaat werkzaam bij Advokatenkollektief Oost.  Zij heeft een ruime ervaring opgedaan in de algemene rechtspraktijk. In  de loop der jaren heeft zij zich met name gespecialiseerd in het personen- en familierecht, erfrecht en het civiele jeugdrecht. Onder meer heeft zij de specialisten opleiding bij de vFAS gevolgd.

In het familierecht vindt Ingrid Feddema het van groot belang dat de belangen van kinderen voorop worden gesteld. Mediation kan hiertoe bijdragen en is dan ook voor een aantal mensen een goede manier om tot een oplossing te komen.  Als partijen echter  het gevoel hebben dat hun belangen zover uit elkaar liggen dat zij ieder een eigen advocaat nodig hebben betekent dit niet dat er dan altijd een “vechtscheiding” zal ontstaan. Ingrid Feddema doet haar uiterste best om dit te voorkomen. Zij streeft naar een oplossing  die recht doet aan de belangen van de kinderen en aan die van partijen. Daarbij zal zij overleggen als het kan maar procederen als het moet.

Ingrid Feddema doet daarnaast ook WSNP zaken.

 

Email: ifeddema@akoost.nl