Mevrouw mr Els van Blokland

Personen- en familierecht en echtscheidingsbemiddeling

Els van Blokland is sinds 1999 advocaat in familierecht. Als vaste verwijzer voor de vrouwenopvang en steunpunten huiselijk geweld heeft zij veel ervaring met langdurige en heftige echtscheidingszaken. Juist deze achtergrond is voor haar reden geweest om naast de advocatuur ook een mediationpraktijk op te bouwen en een bijdrage te leveren aan het de-escaleren van conflicten die zo verwoestend en ondermijnend kunnen zijn voor mensen.  Daartoe heeft zij eind 2014 met drie andere advocaten De Mediators opgericht,  los van het advocatenkantoor, om in een andere setting en omgeving de mediationgesprekken te voeren  met mensen en te kijken of er andere oplossingen zijn dan de weg via de rechter.   

Els van Blokland heeft de opleiding tot familiemediator gevolgd bij het Centrum voor Conflicthantering te Haarlem. Zij is lid van de werkgroep Personen- en Familierecht van de Vereniging Sociale  Advocatuur Nederland, neemt deel aan een intervisiegroep onder leiding van systeemtherapeut Steven Pont, en is gecertificeerd mediator en ingeschreven bij Mediatorsfederatie Nederland.

Haar stijl is: niet formalistisch,  zorg dat mensen aan bod komen en zelf de beslissingen nemen, creëer een sfeer van openheid en vertrouwen zodat weer gepraat kan worden over de dingen waar het echt over gaat. 

 

Email: blokland@akoost.nl