Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een nota van ons kantoor dan verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Dat kunt u mondeling of schriftelijk doen. Wanneer de klacht op deze wijze niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij u om uw klacht op schrift te stellen en aan de klachtenfunctionaris van ons kantoor te richten. De klachtenfunctionaris, is altijd een andere advocaat dan de advocaat waarop de klacht betrekking heeft. Na ontvangst van uw klacht zal de ontvangst daarvan binnen enkele dagen schriftelijk door de klachtenfunctionaris aan u worden bevestigd. Voor zover nodig, zult u binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht worden uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor. 

 

Wij streven er naar om binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht een oplossing te vinden voor uw probleem. Over de afdoening van de klacht krijgt u dus binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht schriftelijk bericht van ons kantoor. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Orde van Advocaten. U kunt ook direct een klacht indienen bij de Orde van Advocaten wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw schriftelijke bezwaren, deze schriftelijk heeft afgehandeld.