Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over een nota van ons kantoor dan verzoeken wij u uw klacht eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Dat kunt u mondeling of schriftelijk doen. Wanneer de klacht op deze wijze niet naar tevredenheid wordt opgelost, verzoeken wij u om uw klacht op schrift te stellen en aan mr. I.R. Feddema, de klachtenfunctionaris van ons kantoor, te richten. Na ontvangst van uw klacht zal de ontvangst daarvan binnen enkele dagen schriftelijk door de klachtenfunctionaris aan u worden bevestigd. 

Voor zover nodig, zult u binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht worden uitgenodigd voor een gesprek op ons kantoor. Bij dit gesprek zal zowel de advocaat tegen wie de klacht is ingediend als de klachtenfunctionaris aanwezig zijn. U krijgt dan de gelegenheid om uw klacht toe te lichten en de advocaat die het betreft kan op de klacht reageren. In het geval dat de klacht gericht is tegen de klachtenfunctionaris zal een andere advocaat de rol van klachtenfunctionaris vervullen.

Wij streven er naar om binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht een oordeel te geven over de gegrondheid van uw klacht en zo mogelijk tot een oplossing van uw probleem te komen. Over de afdoening van de klacht krijgt u dus binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht schriftelijk bericht van ons kantoor. U bent geen kosten verschuldigd voor de behandeling van uw klacht door ons kantoor.

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Orde van Advocaten. U kunt ook direct een klacht indienen bij de Orde van Advocaten wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw schriftelijke bezwaren, deze schriftelijk heeft afgehandeld. 

Wij streven er naar om binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht een oplossing te vinden voor uw probleem. Over de afdoening van de klacht krijgt u dus binnen vier weken na binnenkomst van uw klacht schriftelijk bericht van ons kantoor. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Orde van Advocaten. U kunt ook direct een klacht indienen bij de Orde van Advocaten wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw schriftelijke bezwaren, deze schriftelijk heeft afgehandeld.