ACTURE BLOKKEERT TOEGANG TOT RECHTER

In 2015 wendde zich tot ons kantoor een jongeman, die ziek was geworden voor zijn werk als chauffeur. Hij onderging hiervoor behandeling bij gespecialiseerde instellingen. Omdat zijn dienstverband tijdens ziekte eindigde en zijn werkgever eigenrisicodrager was voor de Ziektewet, kreeg hij te maken met het re-integratiebedrijf Acture. Acture is één van de grootste private uitvoerders van de Ziektewet in Nederland.

In het televisieprogramma Radar is veel aandacht besteed aan de werkwijze van Acture. In de uitzendingen van Radar verklaarden oud-medewerkers van Acture dat het bedrijf alleen maar erop uit is om mensen zo snel mogelijk hersteld te verklaren. Financieel gewin is hierbij leidend en niet de gezondheid van mensen. Op de website van Acture is vermeld: “Private uitvoering ziektewet is aanzienlijk succesvoller. Sneller herstel en dus voor mij lagere kosten.” De vraag is alleen of Acture de kosten niet teveel op de eerste plaat zet.

Onze cliënt liep ook aan tegen de werkwijze van Acture. Op het moment dat hij tijd nodig had om te herstellen en te werken aan zijn gezondheid, werd hem een plan van aanpak voorgelegd met allerlei re-integratieverplichtingen. Omdat onze cliënt niet hieraan kon voldoen, kreeg hij de ene maatregel na de andere opgelegd, waardoor hij maandenlang vrijwel geen inkomen had. Hierdoor werd zijn gezondheidssituatie alleen maar slechter. Het probleem was alleen dat het plan van aanpak nimmer in de vorm van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht aan cliënt was bekendgemaakt, reden waarom hij niet wist hoe hij moest ageren tegen de voor hem onhaalbare re-integratieverplichtingen.   

Onder deze omstandigheden zijn wij gaan procederen tegen het UWV en de eigenrisicodrager. Na een jarenlange procedure heeft de Centrale Raad van Beroep uitgemaakt dat mensen, die begeleid worden door Acture, de mogelijkheid moeten hebben om bezwaar te maken, en beroep in te stellen bij de bestuursrechter, tegen opgelegde re-integratieverplichitngen. Als iemand het oneens is met een plan van aanpak, dan moet de eigenrisicodrager het UWV verzoeken een besluit af te geven, zodat de gewezen werknemer zich kan verzetten tegen het plan van aanpak. Op deze manier kan de werknemer het plan van aanpak laten toetsen door een bestuursrechter.

Omdat Acture noch de eigenrisicodrager had voldaan aan deze verplichting, heeft de Raad de maatregelen vernietigd. Op basis hiervan zal cliënt alsnog zijn volledige Ziektewetuitkering ontvangen.

De volledige uitspraak kunt u vinden op:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2260&showbutton=true&keyword=t.a.+vetter

Thomas Vetter