Alimentatieberekening INA gaat uit van een te hoge fiscale aftrek

De fiscale aftrek bij het betalen van partneralimentatie wordt door het programma niet goed berekend. Dit is het geval bij de kleine zelfstandige. Door de verschillende aftrekposten die deze categorie mag gebruiken is het bedrag dat betaald dient te worden aan inkomstenbelasting relatief laag. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de aftrek (van de partneralimentatie) beperkt is tot de hoogte van het bedrag dat degene dient te betalen aan inkomstenbelasting.

In het alimentatierekenprogramma van INA wordt met deze lagere aftrek geen rekening gehouden.

Dit heeft als resultaat dat degene die alimentatie moet betalen geacht wordt een hoger bedrag te kunnen betalen dan op grond van zijn fiscaal jaarinkomen zou moeten geschieden.

Voor de kleine zelfstandige kan het dus lonen om wijziging te verzoeken van de vastgestelde partneralimentatie.

Els van Blokland