Hoezo zelfredzaam?

Over de vermeende zelfredzaamheid van burgers die het moeten opnemen tegen overheidsinstanties is dezer dagen veel te doen. En terecht. De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen vermorzeld raakten tussen bikkelharde regelgeving en een almachtige belastingdienst. Maar als je bezwaar wilt maken tegen een beslissing van een overheidsorgaan, ben je niet zonder meer verzekerd van rechtsbijstand. Juist vanwege die vermeende zelfredzaamheid. Welke ingrijpende gevolgen dat kan hebben voor burgers leest u in het artikel “Deze zaken van burger tegen de overheid waren ‘niet ingewikkeld genoeg’ voor rechtsbijstand, met verwoestende gevolgen”, dat op 6 maart 2021 in Trouw verscheen. Thomas Vetter, verbonden aan ons kantoor, is één van de geïnterviewde advocaten. Lees het artikel hier.