Bestuursrecht

Als burger, onderneming of maatschappelijke instelling hebt u regelmatig te maken met de overheid. Het bestuursrecht omvat de regels waaraan de overheid zich moet houden. De regels zijn in de loop der jaren complexer geworden en op deze regels valt ook wel eens wat aan te merken. Daar komt bij dat de overheid steeds vaker de grens opzoekt van wat naar internationale maatstaven en volgens de grondwet is toegestaan en deze in sommige gevallen ook overschrijdt. In procedures tegen overheidsinstanties is er veelal sprake van ongelijke verhoudingen.  De overheid heeft een lange adem en beschikt doorgaans over meer machtsmiddelen  dan u of uw organisatie. Goede en betaalbare rechtsbijstand is dan ook van groot belang.

Hebt u bijvoorbeeld een besluit ontvangen over een subsidie-aanvraag, een aanvraag voor een vergunning waar u bezwaar tegen hebt, bent u als derde-belanghebbende betrokken bij een besluit of wilt u juridisch bijgestaan worden bij een collectieve (protest)actie tegen een overheidsinstantie, dan kunt u bij ons terecht.

Wij hebben als maatschappelijk betrokken kantoor meer dan 30 jaar ervaring in het procederen tegen overheidsinstanties, beschikken over de benodigde specialistische kennis  en staan u  dan ook graag bij. Wij kunnen samen met u onderzoeken op welke wijze  uw probleem het beste  kan worden aangepakt. Naast het voeren van procedures kunnen soms ook andere wegen worden bewandeld, zoals het indienen van een klacht  bij de instantie of de ombudsman, het benaderen van de politiek of de media.  

Heeft u vragen over onze rechtsbijstand? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten voor een advies. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, staan wij u ook op die basis bij.

Bestuursrecht