Echtscheidingsbemiddeling

Wilt u de gevolgen van bijvoorbeeld uw echtscheiding in onderling overleg regelen? Zou u samen met de andere ouder willen komen tot het opstellen van een ouderschapsplan waarbij u de zorg- en contactregeling /de omgang en de kinderalimentatie/kosten kinderen wenst te regelen? Mediation kan dan de oplossing zijn.

Op ons kantoor werken advocaten die gespecialiseerd in het familierecht en een aantal van hen is behalve als advocaat ook werkzaam zijn als mediator.

De mediator is een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar en kiest geen partij.  Anders gezegd: de mediator is meerpartijdig. Met de hulp van de mediator lost u samen met de andere ouder, ex-partner zelf uw conflict op.

Het voordeel van mediation ten opzichte van een uitspraak van de rechter is dat de oplossing niet wordt opgelegd of aan u wordt voorgehouden. Immers, de mediator bedenkt geen oplossingen en neemt geen beslissingen, dat doet u zelf.

Een mediation levert als uitkomst dan ook vaak veel meer tevredenheid op voor beide cliënten, dit in tegenstelling tot een procedure bij de rechtbank waarbij het vaak voorkomt dat partijen door de procedure nog veel verder van elkaar komen te staan en de strijd verhevigt. 

Kiest u voor mediation dan zult u zelf actief moeten meewerken aan een goed verloop. Het vraagt een andere inzet van u, namelijk de wens er toch samen uit te komen.

Daarnaast verloopt een mediation meestal sneller, vriendelijker en brengt dit minder kosten met zich mee dan een juridische procedure. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is de eigen bijdrage aanmerkelijk lager dan voor rechtsbijstand door een advocaat. Als u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt u per persoon de helft van het normale uurtarief.

Samen met twee andere advocaat-mediators hebben Els van Blokland en Heidi Lichteveld eind 2014 een samenwerkingsverband opgericht: De Mediators. Kijk voor meer informatie op  www.de-mediators.nl

Echtscheidingsbemiddeling