Uitgevallen als gevolg van een beroepsziekte of beroepsongeval?

De WIA en de Ziektewet zijn strijdig met ILO-Verdrag 121!