Overschrijding inburgeringstermijn en kwijtschelding lening deel II

Recent schreef ik over een zaak van een Syrische vluchteling, die een boete en lening moest (terug)betalen aan DUO, omdat zij vijf dagen te laat aan haar inburgeringsverplichtingen had voldaan. Ik schreef toen dat de Afdeling een bijzondere uitspraak had gedaan, maar dat nog niet zeker was of de zaak uiteindelijk goed zou aflopen voor deze mevrouw. Hieronder de link van het nieuwsbericht:

https://akoost.nl/nieuws/overschrijding-inburgeringstermijn-en-geen-kwijtschelding-lening

Na de uitspraak van de Afdeling heeft DUO voor 90% kwijtschelding verleend van de schuld. Hierover zijn partijen verder gaan procederen, omdat er nog steeds 10% van de schuld resteerde. Op 6 februari 2023 zou de Rechtbank Oost-Brabant de zaak opnieuw inhoudelijk behandelen, maar vandaag bereikte ons het bericht dat DUO ook de laatste 10% van de lening heeft kwijtgescholden. Bovendien heeft het de boete ingetrokken. 

Goed nieuws voor dit Syrische gezin. Zij kunnen nu in Nederland een goede start maken zonder dat zij moeten beginnen met een enorme schuld. 
 

Thomas Vetter